top of page

Chess code 

S.V. De juiste -Z-

Het bestuur heeft in samenspraak met enkele leden een aantal grondregels geformuleerd die tot doel hebben om in een aangename sfeer te kunnen schaken, zowel bij het spelen van een interne partij, als bij een externe wedstrijd. Alle leden van De juiste Z- worden geacht zich hieraan te houden. Wij hopen dat externe gasten dit eveneens zullen doen.

 1. De juiste Z- wil bezoekende verenigingen ontvangen als gast en niet als tegenstander. Respect voor de tegenspeler. Hieronder valt een verwelkoming door de wedstrijdleider, een hand geven bij aanvang van de partij en je tegenspeler feliciteren bij verlies, maar ook achteraf je tegenstander niet kleineren of beledigen.
   

 2. De juiste Z- zal ervoor zorgdragen dat de externe wedstrijden op de vastgestelde tijd kunnen beginnen. Bij onverhoopte vertragingen zal het bezoekende team bijtijds worden ingelicht.
   

 3. Sportieve strijd: speel sportief en volgens de regels, geen overleg over zetten tijdens partij.
   

 4. Geen afgesproken remises zonder te spelen. Teamleiders mogen geen remises aanbieden namens een speler zonder overleg met en toestemming van de betreffende speler. Als een speler aangeeft te willen doorspelen moet dit gerespecteerd worden.
   

 5. Stilte tijdens partijen (zowel interne als externe). Ook bij de interne is het belangrijk dat spelers niet onnodig worden afgeleid.
   

 6. De juist Z- is weliswaar tegen het gebruik van mobiele telefoons tijdens externe wedstrijden, maar vindt dat de huidige LiSB-sanctie te ver gaat, en zal de eerste keer met een waarschuwing volstaan. Bij herhaling zal de bondsregel wel worden toegepast
   

 7. Bij de interne competitie beginnen alle partijen tegelijkertijd. Vanaf dat moment dient gepaste stilte in acht genomen te worden.

bottom of page